Kontakty

Středisko výchovné péče
Hlinky 55/140
603 69 Brno – Pisárky

Tel.: 543 420 752
E-mail: info@svpbrno.cz

je pracovištěm Diagnostického ústavu Brno, střediska výchovné péče a základní školy, Hlinky 140, 603 69 Brno

Mgr. Ilona Skotálková – vedoucí SVP
775 989 826
ilona.skotalkova@svpbrno.cz


IČO: 00567256
ID datové schránky: gpwn8vr
red_izo: 600030211
Bankovní účet: 198235621/0710
FKSP: 107-198235621/0710


AMBULANCE

Bc. Ilona Jurová – sociální pracovnice
770 139 922
ilona.jurova@svpbrno.cz

Mgr. Marie Sponarová – speciální pedagog – etoped
778 404 597
marie.sponarova@svpbrno.cz

Mgr. Edimira Novotná – speciální pedagog – etoped
773 778 029
edimira.novotna@svpbrno.cz

Mgr. Eduard Kurdiovský – psycholog
778 404 596
eduard.kurdiovsky@svpbrno.cz

Lic. Zuzana Koláček – psycholog
608 011 287
zuzana.kolacek@svpbrno.cz

Mgr. Bronislav Kolegar – psycholog
778 431 924
bronislav.kolegar@svpbrno.cz


ODDĚLENÍ CELODENNÍ PÉČE


Mgr. Petra Danielová – vedoucí OCP
778 404 598
petra.danielova@svpbrno.cz

Mgr. Rostislav Bednář – speciální pedagog – učitel OCP
rostislav.bednar@svpbrno.cz

Bc. Martin Kittel -odborný vychovatel OCP
martin.kittel@svpbrno.cz

Mgr. Michal Šiml – odborný vychovatel OCP
michal.siml@svpbrno.cz


INTERNÁTNÍ PROGRAM


Mgr. Darina Rájová – vedoucí internátního programu
608 658 076
darina.rajova@svpbrno.cz

Mgr. Alexander Lazar – učitel
alexander.lazar@svpbrno.cz


JAK K NÁM DOCESTUJETE

Hromadnou dopravou:

Z hlavního nádraží: tramvaj č.1, směr Bystrc (Pisárky), zastávka Lipová

Z ÚAN Zvonařka: autobus č.84, zastávka Mendlovo nám., pak přestup viz dále

Z Mendlova náměstí: autobus č.52, směr Bystrc ZOO, trolejbus 25, směr Osová, trolejbus č.26, směr Kamenný vrch, trolejbus č.37, směr Jírovcova, zastávka Lipová

Z Králova Pole, nádraží: autobus č.44, zastávka Pisárky, dále tramvají č.1, směr Řečkovice nebo autobusem č.52 či trolejbusy č. 25, směr Jírova, č.26, směr Pálavské nám., č.37, směr Mendlovo nám., zastávka Lipová

Autem: není možné parkovat v areálu SVP, využijte veřejné bezplatné stání na ulici Hlinky od ul. Lipová směrem do Pisárek či na ul. Květná tj. ulice souběžná z ul. Hlinky (oblast není zatím součástí parkovací zóny)