Internátní program

Internátní oddělení zajišťuje dlouhodobé vedení klienta v systému výchovné skupiny rodinného typu, rodinné intervence, nepřetržitou výchovně vzdělávací péči dle individuálního plánu, psychologickou a etopedickou péči včetně vyšetření, ubytování a stravování, výuku dle individuálního vzdělávacího plánu klienta, pokud byl školou, kterou žák navštěvuje, vypracován. Spolupráce se zákonnými zástupci je vymezena smlouvou. Délka programu zpravidla 8 týdnů.

Kapacita programu – 2 koedukované výchovné skupiny – šest až osm klientů na jedné skupině.

Provozní doba: nepřetržitě v průběhu školního roku mimo vánočních prázdnin.

První skupinu na nové adrese otevíráme 8.10.2021.